Endemol        Shine for kids

Stichting Endemol Shine for Kids (ESFK) werd in december 2003 opgericht op initiatief van medewerkers van Endemol Nederland. De oorspronkelijke focus van de stichting is het ondersteunen van kindertelevisie in academische ziekenhuizen, door middel van onder meer kennisoverdracht, de inzet van het Endemol-netwerk en uiteenlopende donaties, zowel financieel als in natura. Tegenwoordig richt ESFK zich ook op andersoortige doelen en projecten die ten goede komen aan (zieke) kinderen. 
 
ESFK heeft zich ontwikkeld tot een unieke stichting in Nederland, die zowel binnen als buiten de organisatie een begrip is geworden.
 
Filosofie
Kinderen die langer ziek zijn en/of in ziekenhuizen verblijven, kunnen (tijdelijk) niet meedoen aan het gewone leven en missen het contact met familie, vrienden en school. ESFK gelooft dat kindertelevisie in ziekenhuizen en andersoortige activiteiten ervoor zorgen dat kinderen hun ziekte of problemen even kunnen vergeten en ook weer positieve ervaringen beleven. 
 
Activiteiten
Uiteenlopende medewerkers van Endemol Shine Nederland gebruiken graag hun kennis en contacten om de kindertelevisie in de ziekenhuizen en andere goede doelen te ondersteunen. Zij doen dat onder meer door het geven van workshops, hulp bij de totstandkoming van audiovisuele producties of het uitlenen dan wel schenken van rekwisieten, apparatuur of ander relevant materiaal. Daarnaast maken presentatoren en acteurs hun opwachting in uitzendingen of speciaal georganiseerde evenementen. In een aantal gevallen worden projecten ondersteund in de vorm van een financiële donatie.
 
Jaarlijks terugkerende acties van ESFK zijn:
- De sponsoring van het workshop-weekend voor vrijwilligers van kindertelevisie in academische ziekenhuizen
- Uit naam van Sinterklaas voorziet ESFK de betrokken ziekenhuizen en andere doelen van cadeautjes
- Afhankelijk van de financiële ruimte kan het personeel van Endemol Nederland goede doelen voordragen, waarvan een aantal door de stichting wordt ondersteund 
 
Ondersteunde academische ziekenhuizen
- Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam
- Erasmus MC Sophia, Rotterdam
- AZM Academisch Ziekenhuis, Maastricht
- VU, Amsterdam
- Willem-Alexander Kinder & Jeugdcentrum, Leiden
- Wilhelmina Kinder ziekenhuis, Utrecht
- UMC St Radboud Kinder ziekenhuis, Nijmegen
- Academisch Ziekenhuis Groningen, Groningen
 
Financiering
De directie van Endemol Shine Nederland doneert jaarlijks een bedrag aan ESFK. Ook de inkomsten uit de verkoop van oude computerapparatuur komt ten goede aan Endemol Shine For Kids. 
 
Bestuur (onbezoldigd)
Loek Mentink, voorzitter
Ben Pieters, secretaris
Peter Heemskerk, penningmeester
Lucas Goes, algemeen lid (namens de directie)
 
Contact
Stichting Endemol Shine For Kids
MediArena 2
1114 BC Amsterdam-Duivendrecht
shineforkids@endemolshine.nl
Fiscaal nummer: 8148.44.492

Jaarrekening